Huisregels van Motorclub Veendam
 1. Het betreden van dit terrein geschiedt op eigen risico.
 2. Parkeren langs de baan en op andere schadegevoelige plekken is geheel voor eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club of de KNMV.
 3. Het is verboden zich op die delen van de accommodatie te bevinden welke door de club zijn aangeduid als “verboden voor publiek”.
 4. Het is verboden zich te bevinden op het circuit en/of in de veiligheidszones. U mag zich alleen op het circuit bevinden als u aan het trainen bent op uw motor.
 5. U traint altijd voor eigen risico, u dient zelf te letten op gevallen rijders en andere obstakels op de baan.
 6. In het geval van pech of als u valt op een onoverzichtelijke plek, moet u zichzelf eerst in veiligheid brengen en de andere rijders waarschuwen dat er gevaar dreigt.
 7. Het bezit van een geldige KNMV of MON licentie is verplicht om te mogen rijden op de baan. Op verzoek van de vereniging of overheidsinstantie moet u deze tonen. Zonder deze licentie wordt niet gereden.
 8. U kunt de eigenaar van de accommodatie, de organisator, een andere rijder of de KNMV of MON niet aansprakelijk stellen voor enige schade die u oploopt door het aanwezig zijn op de accommodatie.
 9. Je dient het rennerskwartier na gebruik netjes en schoon op te leveren. Vuilnis behoort in de afvalbak of je neemt het mee naar huis en gooit het daar in de afvalbak.
 10. Afgewerkte olie en koelvloeistof worden opgevangen en mee naar huis genomen. MC Veendam beschikt niet over een milieucontainer en draagt deze verantwoordelijkheid niet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van deze stoffen.
 11. Het gebruik van een milieumat is verplicht. Deze zijn verkrijgbaar in de kantine tegen betaling van € 17,50. Er wordt op gecontroleerd. Niet naleven van deze regel kan verwijdering tot gevolg hebben.
 12. Afspuiten van motoren met chemicaliën is niet toegestaan. Mc Veendam beschikt niet over een afspuitplaats.
 13. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn.
 14. Er heerst een rijverbod op het rennerskwartier, ook hier wordt op gecontroleerd. Het is lopen of verdwijnen.
 15. Er worden geluidsmetingen uitgevoerd, voldoet u niet aan de richtlijn, dan wordt u uit de training of wedstrijd gehaald en krijgt u de kans e.e.a. aan te passen, pas dan is rijden weer toegestaan. De dynamische meetmethode KNMV wordt toegepast.