Informatie omtrent ONK/NK 21 mei 2017

 

Voor ieders beeldvorming onderstaand enige informatie omtrent bovengenoemde wedstrijd.

 

Training-en- Wedstrijdschema (ontvangen van de KNMV)

Inschrijven van 7.30 – 8.30 uur

Aanvang trainingen 9.00 uur

Technische controle 20 min. voor aanvang van betreffende manche.

 

Aanvang training 09.00 uur

 

Tijden onder voorbehoud,groepsindeling volgt na inschrijvingen.

 

Huldiging 30 min.na uithangtijd laatste uitslag

 

18.00 uur Einde wedstrijd

Het KNMV Team en de organiserende vereniging wensen u succesvolle en sportieve wedstrijden toe

 

Alle tijden onder voorbehoud eventuele wijzigingen volgen na inschrijving.

 

GEEN helpers en publiek op de baan

Helpers en publiek worden absoluut niet toegestaan op de baan. Iedereen die geen functie heeft binnen de organisatie wordt op het circuit geweerd door speciaal daarvoor aangestelde kwadrantmeesters. Deze mannen zijn verantwoordelijk voor de vlaggenisten in hun kwadrant en assisteren de hulpdiensten daar waar nodig. Ook staan zij in directe verbinding met de wedstrijdleider. Ook fotografen worden geweerd en kunnen alleen toegang krijgen tot het circuit indien zij aan kunnen tonen dat ze fotograaf zijn en zullen dan ook een speciaal daarvoor bestemd hesje van de organisatie ontvangen.

 

Overnachten

Overnachten is toegestaan vanaf zaterdag 20 mei, 18.00 uur. De vergoeding bedraagt € 10,– per nacht per voertuig of combinatie bijv. met caravan. Ook buiten het rennerskwartier wordt vergoeding gevraagd voor het overnachten. MC Veendam sluit vanaf 18.00 uur ook de doorgaande wegen. Alleen hulpsdiensten hebben dan nog toegang. MC Veendam heft geen entree.

 

Fotografen:

Op de regel geen onbevoegden op het circuit is de volgende uitvinding gedaan. Ineens is iedereen fotograaf omdat deze mensen ook een hesje en toegang tot het circuit kunnen krijgen. Welnu, de regel is: een fotograaf kan bij de organisatie een hesje uitgereikt krijgen indien deze man of vrouw kan aantonen dat hij of zij daadwerkelijk fotograaf is en foto’s ook te verkrijgen zijn.

 

Vrijwilligers

Laten we er een gezellige dag van maken en sportieve wedstrijden tegemoet zien. MC Veendam werkt nog steeds met vrijwilligers, waar we zuinig op zijn. Op deze wedstrijddag zijn er inclusief KNMV, bestuurders/medewerkers zeker 50 mensen belangloos in touw om alles goed te laten verlopen.

Zij verdienen het met respect behandeld te worden.

 

anicop.gif (19460 octets)Nachtbewaking:

’s Avonds en ’s nachts doet de nachtbewaking regelmatig de ronde. Mocht u ’s nachts hulp nodig zijn in welke vorm dan ook, u kunt zich tot de bewaking wenden. Vaste standplaats : kantine MC Veendam.

 

Parkeerofficials:

U krijgt een plekje toegewezen door parkeerofficials, zij zijn duidelijk herkenbaar en proberen de beperkte ruimte zo goed mogelijk te benutten. Volg hun aanwijzingen op zonder discussie.

 

Openingstijden kantine

De kantine van MC Veendam is zaterdagavond geopend tot 23.00 en de douches en toiletten zijn vrij toegankelijk tot 22.00 uur. Zondagmorgen is de kantine met douches en toiletten vanaf 06.30 uur weer geopend.

 

Vuilnis

Laat de organisatie niet achter met een vuilnisbelt en neem de vuilniszakken mee naar huis en gooi ze thuis in de vuilnisbak.