DMX-NOORD onder nieuwe naam?


Beste DMX-motocrossers,

 

Medio jaren 90 is de DMX-competitie opgezet, om rijders met een districtslicentie een volwaardige, regionale competitie te kunnen bieden. In district Noord is hiervoor een DMX stuurgroep in het leven geroepen, die bestaat uit een DMX-bestuur en stuurgroepleden. Deze leden zijn afgevaardigden van de clubs waar jullie lid van zijn. Binnen de stuurgroep hebben jullie afgevaardigden volwaardig stemrecht. Het DMX-bestuur zelf heeft geen stemrecht. Hiermee ligt de verantwoordelijkheid van beslissingen van de stuurgroep bij de clubs. En dat is ook logisch, want de clubs organiseren  de wedstrijden en zijn verantwoordelijk voor o.a. de veiligheid. 

 

In district Noord heeft de DMX zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld tot een goed georganiseerde competitie.

Voor 2015 heeft de KNMV wijzigingen aangebracht in het DMX-reglement. De stuurgroep van district Noord kan zich in een aantal wijzigingen niet vinden. Vooral wijzigingen waarbij de veiligheid mogelijk in het gedrang komen, zijn niet acceptabel. Pogingen om met de KNMV hierover in gesprek te gaan, zijn gestrand en uiteindelijk heeft de stuurgroep  de koe bij de horens gevat en een ultimatum gesteld aan de KNMV. De eis is gesteld dat het DMX-reglement door de KNMV zou worden aangepast op een wijze dat de stuurgroep zich er wel in zou kunnen vinden en dat dit voor vrijdagavond 6 maart a.s. door de KNMV zou worden toegezegd. Als de KNMV hiertoe niet bereid is, worden er in district Noord geen DMX wedstrijden meer georganiseerd, maar organiseert de stuurgroep een eigen alternatieve competitie voor de regio Noord.

 

De KNMV heeft ons op 5 maart jl. laten weten dat zij dit intern willen bespreken, uit de impasse willen komen, maar meer tijd nodig hebben en uiterlijk 13 maart a.s. met een reactie komen. De KNMV weet dat onze voorbereidingen op de wedstrijden echter al in volle gang zijn, op basis van de voorwaarden die door de stuurgroep zijn bepaald. De stuurgroep hoopt van harte dat de KNMV alsnog meegaat met haar voorwaarden. Onze succesvolle competitie zal dan onder de naam DMX Noord blijven bestaan. Mocht de KNMV echter bij haar standpunt blijven, dan zullen de deelnemende clubs in 2015 géén DMX-Noord wedstrijden organiseren, maar wordt het een eigen competitie, de MX NOORD CUP! De stuurgroep heeft daarbij volledige zeggenschap over de taken en verantwoordelijkheden.   

 

Voor jou als rijder verandert er dan feitelijk weinig, behalve dat je de naam van de competitie in je agenda moet veranderen! Alle reeds vermeldde data voor de wedstrijden 2015 blijven gewoon staan, dezelfde klassen, nagenoeg dezelfde reglementen als voorheen en op dezelfde vertrouwde circuits!! Voor de verantwoordelijke clubs verandert er dan net genoeg om het plezierig en praktisch uitvoerbaar te houden!  Daarnaast kunnen we op volledige organisatorische ondersteuning rekenen van hetzelfde team, dat de afgelopen jaren namens de KNMV de ondersteuning heeft geboden!

 

Als de weergoden het toelaten gaan we gewoon van start op 29 maart a.s. in Makkinga en hopen we van harte jullie te mogen begroeten. Wij wensen alle deelnemers aan onze ….. competitie alvast veel en veilig crossplezier!!

 

Met vriendelijk groet,

 

 

MCO Prikkedam, MC Flying Boetoe, BMCC Westerbork & MC Beilen, MC Delfcross, MC Veendam, MRTO Vledderveen, MC Marum en MSV Motodrome