JOUW MOTORCROSS-CIRCUIT IN VEENDAM AAN DE N33

huisregels mcv

 1. Het betreden van dit terrein geschiedt op eigen risico.
 2. Parkeren langs de baan en op andere schadegevoelige plekken is geheel voor eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club of de KNMV.
 3. Het is verboden zich op die delen van de accommodatie te bevinden welke door de club zijn aangeduid als “verboden voor publiek”.
 4. Het is verboden zich te bevinden op het circuit en/of in de veiligheidszones. U mag zich alleen op het circuit bevinden als u aan het trainen bent op uw motor.
 5. U traint altijd voor eigen risico, u dient zelf te letten op gevallen rijders en andere obstakels op de baan.
 6. In het geval van pech of als u valt op een onoverzichtelijke plek, moet u zichzelf eerst in veiligheid brengen en de andere rijders waarschuwen dat er gevaar dreigt.
 7. Het bezit van een geldige KNMV licentie is verplicht om te mogen rijden op de baan. Op verzoek van de vereniging of overheidsinstantie moet u deze tonen. Zonder deze licentie wordt niet gereden.
 8. U kunt de eigenaar van de accommodatie, de organisator, een andere rijder of de KNMV niet aansprakelijk stellen voor enige schade die u oploopt door het aanwezig zijn op de accommodatie.
 9. Je dient het rennerskwartier na gebruik netjes en schoon op te leveren. Vuilnis behoort in de afvalbak of je neemt het mee naar huis en gooit het daar in de afvalbak.
 10. Afgewerkte olie en koelvloeistof worden opgevangen en mee naar huis genomen. MC Veendam beschikt niet over een milieucontainer en draagt deze verantwoordelijkheid niet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van deze stoffen.
 11. Het gebruik van een milieumat is verplicht. Deze zijn verkrijgbaar in de kantine tegen betaling van € 17,50. Er wordt op gecontroleerd. Niet naleven van deze regel kan verwijdering tot gevolg hebben.
 12. Gebruik vanTear-offs zijn niet toegestaan bij een crossbril, alleen roll offs zijn toegestaan.
 13. Afspuiten van motoren met chemicaliën is niet toegestaan. Mc Veendam beschikt niet over een afspuitplaats.
 14. Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn.
 15. Er heerst een rijverbod op het rennerskwartier, ook hier wordt op gecontroleerd. Het is lopen of verdwijnen.
 16. Er worden geluidsmetingen uitgevoerd, voldoet u niet aan de richtlijn, dan wordt u uit de training of wedstrijd gehaald en krijgt u de kans e.e.a. aan te passen, pas dan is rijden weer toegestaan. De dynamische meetmethode KNMV wordt toegepast.
 17. Daar waar deze huisregels niet toereikend zijn verwijzen wij naar het KNMV Motorcross Reglement 2020 en de aanvulling Motorcross Technisch Reglement.

 

REGLEMENT DMX NOORD

MOTORSPORT REGLEMENT KNMV

 

 Milieumatten verplicht bij MC Veendam

Deze matten dienen door de rijders zelf te worden aangeschaft. Motorclub Veendam heeft ze op voorraad, ze zijn verkrijgbaar in de kantine a € 17,50 per stuk.

Het gebruik van milieumatten in het rennerskwartier is verplicht. 

 

Specificaties milieumat

De minimale grootte van de milieumat dient zodanig te zijn dat de motorfiets er volledig op kan staan. Het opnamevermogen dient ca. 1.50 liter olie per vierkante meter matoppervlak te zijn. De rug van de mat dient van kunststof te zijn welke bestand is tegen de in- en bij de motor gebruikte vloeistoffen en moet trek- en scheurvast te zijn. De mat mag niet doorlekken.

Een mat met scheuren of gaten wordt afgekeurd. Matten die niet meer geschikt zijn kunnen bij een gemeentelijk afvaldepot worden ingeleverd onder vermelding van “oliehoudend afval”.

Geluid en geluidsmetingen.

Hieronder een link waarin alles nogeens op een rijtje staat. Er is geen discussie meer mogelijk, er zal aan de norm voldaan moeten worden. Ook wij gaan controleren op ons circuit.

KNMV Geluidsnorm

Motorsport Organisatie Nederland

Brandblusser verplicht!

Aanvulling op KNMV Motocross en Supermoto Reglement 2007. De deelnemers moeten per servicevoertuig een goedgekeurde en geschikte brandblusser van minimaal 6 kg op een duidelijk zichtbare en bereikbare plaats ter beschikking hebben.

Contact

 

MC Veendam

Jan Kokweg 8

9641 KT Veendam

 

+31 (0)598 614262

+31 (0)621867666

 

info@mcveendam.nl