Info DMX

Informatie DMX Noord 

DMX Noord is 2 x gepland dit seizoen bij MC Veendam. Jullie zijn natuurlijk van harte welkom, ook is het mogelijk om te overnachten op ons circuit te Veendam. Overnachten van zaterdag op zondag brengt geen kosten met zich mee, het rennerskwartier is vanaf 18.00 uur geopend. De kantine van MC Veendam is niet geopend. Wij zullen zorgdragen voor toiletmogelijkheden voor de nacht. Zondagmorgen om 06.30 uur is de kantine weer geopend en kan gebruik gemaakt worden van de douches en toiletten.

Nog even dit !

Overnachten:

Overnachten van zaterdag op zondag brengt geen kosten met zich mee, het rennerskwartier is vanaf 18.00 uur geopend. De kantine van MC Veendam is niet geopend. Wij zullen zorgdragen voor toiletmogelijkheden voor de nacht.

Inschrijven:

Zondagmorgen, De inschrijving voor de 65cc en 85cc is van 7:30 tot 8:00 uur. Voor alle andere klassen is de inschrijving van 7:30 tot 8:30 uur, kom op tijd en neem gepast geld mee. Je kunt bij ons pinnen, pinnen in de kantine en pinbon meenemen naar de inschrijftafel.

Training:

Start 09.00 uur.

Parkeergelegenheid:

Niet alle parkeerders passen op ons rennerskwartier, daarom kan er langs de worden geparkeerd. MC Veendam heeft vergunning om deze weg af te sluiten voor doorgaand verkeer tussen zondagmorgen 07.00 en 18.00 uur. Hierdoor wordt de openbare weg voetgangersgebied. 

Helpers:

Bij MC Veendam is het niet toegestaan dat onbevoegden zich begeven op het circuit. Publiek en helpers blijven achter de omheining. Alleen vlaggenisten, kwadrantmeesters en medische dienst krijgen toegang tot het circuit. De kwadrantmeesters zijn verantwoordelijk voor hun kwadrant en de daarin staande vlaggenisten. Zij ondersteunen de medische dienst en bewaken hun kwadrant en houden onbevoegden buiten de hekken. De kwadrantmeesters en medische dienst staan met de wedstrijdleider in verbinding middels portofoons en kunnen daarom adequaat reageren indien nodig.

In het reglement van de KNMV staat dat in de klassen 50, 65 cc en 85cc klw. hulp mogen aanvaarden. Hierin staat ook beschreven wat voor hulp. In ieder geval kunnen helpers van de rijders in de klassen 50, 65cc en 85 cc klw een gewaarmerkt hesje van de club ontvangen zodat zij toegang hebben tot het circuit. 1 rijder= 1 helper, dus 1 hesje per rijder. Mocht het zo zijn dat de 85cc klw en grw bij elkaar in rijden dan ontvangen de helpers van van de grw ook een hesje. Wederom 1 rijder = 1 helper, dus 1 hesje per rijder.

Medische dienst:

Tijdens de wedstrijd hebben we een arts, een verpleegkundige en 6 ehbo-ers die ruime ervaring hebben in de “MX-wereld”.

Pitsstraat:

Zoals vorig jaar is het zo dat iedere rijder een polsbandje ontvangt om toegang te krijgen tot de nieuwe pitsstraat. Dit bandje geeft voor de aangever/coach of ouder toegang tot alleen deze ruimte en niet tot het hele circuit. Dit doen we om het aantal mensen dat daar staat te beperken. Publiek is daar namelijk niet toegestaan en op deze wijze kunnen we in de hand houden dat de pitsstraat wordt gebruikt waar die voor bedoeld is en dat is niet voor publiek.

Fotografen:

Op de regel geen onbevoegden op het circuit is de volgende uitvinding gedaan. Ineens is iedereen fotograaf omdat deze mensen ook een hesje en toegang tot het circuit kunnen krijgen. Welnu, de regel is: een fotograaf kan bij de organisatie een hesje uitgereikt krijgen indien deze man of vrouw kan aantonen dat hij of zij daadwerkelijk fotograaf is en foto’s ook te verkrijgen zijn. Ook dient een fotograaf die toegang tot het circuit wil om te fotograferen een vrijwaringsverklaring te tekenen. Deze verklaring is bij MC Veendam te verkrijgen.

 Laten we er een gezellige dag van maken en sportieve wedstrijden tegemoet zien. MC Veendam werkt nog steeds met vrijwilligers, waar we zuinig op zijn. Op deze wedstrijddag zijn er inclusief DMX Noord bestuurders/medewerkers zeker 50 mensen belangeloos in touw om alles goed te laten verlopen.

Zij verdienen het met respect behandeld te worden.

Wij doen ons uiterste best om de organisatie goed te laten verlopen, tot op de wedstrijddag. Voor meer info kun je bellen met 0621867666.

DMX, de leukste MX-instap-competitie van het Noorden

Contact

 

MC Veendam

Jan Kokweg 8

9641 KT Veendam

 

+31 (0)598 614262

+31 (0)621867666

 

info@mcveendam.nl