Informatie ONK jeugd op 2 september 2018

 

Overnachten: Het is de bedoeling dat we naast het sporten van de jeugd er een gezellig weekend van maken. Er kan op het circuit van MC Veendam van zaterdag op zondag overnacht worden. MC Veendam brengt € 10,– per nacht in rekening.

Let op !! zaterdagavond vanaf 18.00 uur toegang op het rennerskwartier. We hebben te maken met vergunningen.

 

Helpers:

Bij MC Veendam is het niet toegestaan dat onbevoegden zich begeven op het circuit. Publiek en helpers blijven achter de omheining. Alleen vlaggenisten, kwadrantmeesters en medische dienst krijgen toegang tot het circuit. De kwadrantmeesters zijn verantwoordelijk voor hun kwadrant en de daarin staande vlaggenisten. Zij ondersteunen de medische dienst en bewaken hun kwadrant en houden onbevoegden buiten de hekken. De kwadrantmeesters en medische dienst staan met de wedstrijdleider in verbinding middels portofoons en kunnen daarom adequaat reageren indien nodig.

 

In het reglement van de KNMV staat dat in de klassen 50, 65 cc en 85cc klw. hulp mogen aanvaarden. Hierin staat ook beschreven wat voor hulp. In ieder geval kunnen helpers van de rijders in de klassen 50, 65cc en 85 cc klw een gewaarmerkt hesje van de club ontvangen zodat zij toegang hebben tot het circuit. 1 rijder= 1 helper, dus 1 hesje per rijder.

Helpers/aangevers krijgen van de organisatie een polsbandje (1 rijder =1 polsbandje) waardoor toegang wordt verkregen tot de helpersfuik.

 

Medische dienst:

Tijdens de wedstrijd hebben we een arts, een verpleegkundige en 6 ehbo-ers die ruime ervaring hebben in de “MX-wereld”.

 

Fotografen:

Op de regel geen onbevoegden op het circuit is de volgende uitvinding gedaan. Ineens is iedereen fotograaf omdat deze mensen ook een hesje en toegang tot het circuit kunnen krijgen. Welnu, de regel is: een fotograaf kan bij de organisatie een hesje uitgereikt krijgen indien deze man of vrouw kan aantonen dat hij of zij daadwerkelijk fotograaf is en foto’s ook te verkrijgen zijn.

 

Laten we er een gezellige dag van maken en sportieve wedstrijden tegemoet zien. MC Veendam werkt nog steeds met vrijwilligers, waar we zuinig op zijn. Op deze wedstrijddag zijn er inclusief MX Noord Cup bestuurders/medewerkers zeker 50 mensen belangloos in touw om alles goed te laten verlopen.

Zij verdienen het met respect behandeld te worden.

 

anicop.gif (19460 octets)Nachtbewaking:

’s Avonds en ’s nachts doet de nachtbewaking regelmatig de ronde. Mocht u ’s nachts hulp nodig zijn in welke vorm dan ook, u kunt zich tot de bewaking wenden. Vaste standplaats : kantine MC Veendam.

 

Parkeerofficials:

U krijgt een plekje toegewezen door parkeerofficials, zij zijn duidelijk herkenbaar en proberen de beperkte ruimte zo goed mogelijk te benutten. Volg hun aanwijzingen op zonder discussie.

 

Rennerskwartier open:

Het rennerskwartier is zaterdag 29 april a.s. pas geopend vanaf 18.00 uur. Breng ons niet in de problemen door toch eerder op het rennerskwartier te gaan staan. We hebben te maken met vergunningen.

 

Brandblusser:

Een brandblusser is verplicht conform het reglement KNMV.

 

Milieumatten:

Deze zijn verplicht en zal op worden gecontroleerd, wij hebben ze op voorraad in de kantine a €17,50 per stuk. Heb je geen milieumat, dan ben je verplicht er een te kopen.

 

Douches en toiletten:

De douches en vaste toiletten bevinden zich in de kantine van MC Veendam. Over het rennerskwartier verspreidt staan een aantal mobiele toilet-units. Houdt ook deze schoon en netjes zodat er ook gebruik van gemaakt kan blijven worden.  De douches en toiletten kunnen gratis gebruikt worden.

 

Drinkwater:

Aan de ingangzijde van de kantine is een ruim aanrecht met diverse tappunten voor drinkwater, je kunt de afwas doen maar ook jerrycans vullen.

  

Vissen:

Voor de liefhebbers, aan de rand van het circuit ligt het A.G.Wildervanckkanaal. Je kan er prima een hengeltje uitgooien. Dus neem je vishengel en visakte mee.

 

Tijdschema